Tag Archives: thành phố Dĩ An

Thành phố Dĩ An-Bình Dương thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Dĩ An

thành phố Dĩ An HĐND tỉnh Bình Dương vừa công bố Nghị quyết tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An trực thuộc tỉnh. Cụ thể, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở chuyển […]

Call Now